All you need to know about Hell!

Adkomst, startområdet og startnummer

Kommer du med bil er det lettest å parkere på Ole Vig Videregående sin parkeringsplass. Her er det fritt å parkere hele helgen.

For de som kommer med kollektivt, buss/tog/fly, er enklest adkomst via Stjørdal sentrum.

Deltagere bruker hovedinngangen ved ankomst som er utenfor svømmehallen.

Startnummer utdeles:
Fredag fra 19:00 – 20:00
Lørdag fra 12:00

Gjennomføring av løpet

Løpet er åpent for alle. Skal du derimot være med i NM, må du være medlem av en friidrettsklubb.

Utøvere er selv ansvarlig for å sette seg inn i løpet regler som kan leses her: 24 Hours in Hell – Regler.

Før start gjennomføres det en racebrief som oppsummerer de viktigste punktene for løpet. Det anbefales at alle utøvere deltar på denne og gjør seg godt kjent med løpets regler og gjennomføringen av løpet.

Løpet starter kl. 16:00 og alle deltagere må være ved startområdet når startsignalet går. Noe forsinkelser kan forekomme pga samkjøring med NRK og NM-Veka.

Løpsretningen snur hver 4. time og annonseres i god tid. Snuområdet vil være i nærheten av tidtakeren og alle må fullføre runden før snuing for å unngå krøll med tidtakerutstyret.

Chipen som registrer rundepassering er festet til startnummeret. Det er derfor viktig at denne ikke brettes og er godt synlig under hele løpet. Skades chipen vil du ikke få registrert flere runder.

Alle utøvere skal løpe med dekket overkropp. Mat og drikke må gjerne nytes i løypa, men vis hensyn og kast søppel og matrester i søppelbøttene langs løypa.

Løpet foregår i sin helhet utendørs. Selv om det er lagt inn bestilling på godvær har vi liten påvirkning på det endelige resultatet. Alle utøvere må derfor være forberedt på de fleste værforhold. Imidlertid har vi statistikken på vår side, men planlegg i god tid ved å følge med på yr.no.

Værstatistikk

De siste 30 min før løpet avsluttes vil alle utøvere få utdelt en id-brikke. Ved løpets slutt legges id-brikken på bakken der du stopper og er da fri til å gå. Oppmålerne vil da måle fra start og til brikkens plassering og notere distansen. Mangler du eller har du mistet id-brikken må du bli stående til oppmålerne kommer, hvis ikke er det siste hele runde som teller.

Utøvere som avslutter før løpets slutt, vil få godskrevet siste hele runde som er gjennomført.

Generelt gjelder det å vise respekt for hverandre og være høflig ovenfor andre utøvere og ikke minst alle frivillige som bidrar til å gjøre løpet til den gode opplevelsen det er å løpe i 24 timer.

Løypa og supportområde

Løypa er 1185,6 m og består hovedsakelig av asfalt (75 %) og tartan (25 %).

Supportområdet vil bli langs nordre sving hvor det settes ut bord med avsatt plass til hver løper. Support utenfor dette området er ikke tillatt og kan medføre diskvalifikasjon.

Løpere som skal benytte seg av supportområdet trekker ut tidlig og må være obs på løpere som kommer bak.

Utøvere og support er ansvarlig for å rydde etter seg underveis og må påse at det ikke ligger søppel eller annet rundt sitt eget område.

Det vil være søppelbøtter ved supportsonen og flere steder langs løypa. Disse skal brukes og hver utøver er ansvarlig for sitt eget søppel.

Garderober, toaletter og dusj

Alle deltagere har tilgang til garderober i Stjørdalshallen under hele løpet. Arrangementer er en del av NM-veka og garderobene blir også benyttet av andre i perioden. Vi ber derfor at alle viser hensyn til andre brukere.

Det vil bli plassert ut toaletter i supportområdet som er forbeholdt utøvere. Support og publikum henvises til toaletter ved sekretariat samt i svømmehallen og Stjørdalshallen når dette er åpent.

Førstehjelp

Det vil være førstehjelpsmannskap tilstede under hele løpet. Oppdager man noen som har behov for hjelp eller assistanse er alle forpliktet å bidra og å varsle løpsledelsen umiddelbart.

Nærmeste legevakt er ved Stjørdal helsehus, Breidablikkvegen 1 A.

Nødnummer

Verdisaker

I Stjørdalshallen er det ett begrenset antall låsbare småskap hvor det vil være anledning for å legge igjen verdisaker. Egen hengelås må tas med.

Utover dette er alle deltagere selv ansvarlig for oppbevaring av verdisaker.

Butikker

Nøden kan bli stor man har glemt noe viktig. Heldigvis er det ikke langt unna nærmeste butikk. I kartet under finner du en oversikt over de nærmeste butikker og apotek.

Transport

How to get to Hell!

Stjørdal ligger sentralt plassert like nord for Trondheim og er lett tilgjengelig med både fly, buss og tog.

For de som kjører bil er det bare å følge E6, den strakaste vegen, helt til Stjørdal. Parkering gjøres på Ole Vig sin parkeringsplass.

Har du behov for TAXI før, eller mest sannsynlig, etter løpet kan Stjørdal TAXI nåes på 07483.

Overnatting

Sleep well in Hell!

Vi har per i dag ingen avtale med hoteller, men finnes en rekke overnattingsteder sentralt i Stjørdal. I kartet under finner du en oversikt over alle hoteller i nærheten og hvor lang avstand de er til startområdet.

Oppdateringer underveis

Direkte oppdateringer kan følges undervis på eq-timing sine nettsider i tillegg på egen side her. Det planlegges også en direktesending av hele løpet slik at familie og venner har anledning til å følge med fra sofakroken. Det vil bli lagt ut en lenke i god tid før løpet.

Utdrag fra direktesendingen i 2021

🇬🇧 Translate »