For å kunne presentere alle løperne under 24 Hours in Hell 2023 ønsker vi at alle som deltar legger inn litt info om seg selv. Dette kan gjøres via skjemaet under.

Presentasjonen av hver enkelt utøver vil legges på disse nettsidene samt på løpets Facebook-side og Instagram.

    🇬🇧 Translate »