Generelt

Starttidspunkter

LøpStarttidspunktSluttidspunkt
24-timers14. juni kl. 11:0015. juni kl. 11:00
12-timers14. juni kl. 23:0015. juni kl. 11:00
6-timers14. juni kl. 17:0015. juni kl. 23:00
Maraton14. juni kl. 11:0015. juni kl. 11:00

Merk at maraton og 24-timers starter samtidig, men på ulike steder. Sett deg godt inn kartet og orienter deg ved ankomst.

Løypas lengde og løperetning

Løypa er kontrollmålt til 1185,6 meter og underlaget er asfalt og tartan.

Løperetning snus hver 6. time. Merk at du må gjennomføre en runde etter å ha snudd. Dette for å unngå kluss med tidtakerbrikken du bærer.

Løpets slutt

For 6-, 12-, og 24-timers gis det ett langt lydsignal ved løpets slutt.

Når 12- og 24-timers nærmer seg slutt får hver utøverne utdelt en id-brikke som må tas med. Ved løpets slutt legges brikken på bakken der man stopper. Etter dette er utøveren fri til å forlate plassen.

Ved oppmåling måles det fra start og frem til den utdelte id-brikken for alle utøvere. Utøvere som mangler eller har mistet sin ID-brikke må bli stående på plassen til oppmålingen er gjennomført.

Løpere på 6-timers må vise hensyn til 24-timersløpere ved å gå godt til siden ved stopp.

Utøvere på maratondistansen må trekke seg unna banen etter målpassering.

Support og supportsone

Det blir satt opp en avgrenset sone hvor kun løper og medhjelpere (inntil 2) og arrangør har tilgang. Familie, venner og tilskuere har ikke adgang til sonen.

Løpet er self-support. Det vil si at alle løpere må ha med det de trenger av mat og annen næring til løpet.

Arrangør ordner med varmt og kaldt vann, kaffe og te. Dette er også til de som er med som support.

Hver løper har tilgang til telt, bord og stol. På oppsatt bord er det merket opp plass hvor du kan sette i fra deg mat, drikke og annen næring. Tildelt bordplass er 30x60cm.

For å sikre fri ferdsel for løperne, er det i sonen en linje som klart skiller løpebane og supportsone. Det er kun løpere som kan ferdes i løpebanen. Må du som løper gjøre en stopp i supportsonen, skal du så raskt som mulig trekke ut av løpebanen.

Som support er det ikke tillatt å følge løper gjennom sonen. Det er heller ikke tillatt å gi eller motta support utenfor supportsonen.

Elektronisk kommunikasjon mellom løper og medhjelper(e) er ikke tillatt.

Arrangøren kan dele ut advarsler og eventuelt diskvalifisere løpere som ikke følger løpets regler.

Søppel

Arrangøren legger til rette for at alt avfall skal kildesorteres. I supportsonen blir det satt opp merkede beholdere for dette. Det er ikke tillatt å kaste søppel utenfor supportsonen.

Premiering og resultater

Alle som løper minst 1 runde får et offisielt resultat. Dersom du avslutter før sluttsignalet, vil du få godskrevet alle hele runder du har løpt til ditt resultat.

Det er skjerm i tilknytning til supportsonen som viser live resultater.
Løpet kan følges live på Racetracker sine sider.

Tre beste kvinner og tre beste menn premieres:

Distanse1. premie2. premie3. premie
24-timers2000 kr1000 kr500 kr
12- timers1000 kr500 kr
6-timers500 kr
Maraton500 kr

Premieseremoni gjennomføres etter fastsatt plan:

DistanseTidspunkt*
24-timersSøndag kl. 11:30
12-timersSøndag kl. 11:30
6-timersLørdag kl. 23:30
MaratonLørdag kl. 15:00
Endringer kan forekomme

Medalje til alle som løper 130 km på 24-timers.

Survivor-medalje til alle som holder løpet ut. Krav om at ingen runder er på over 30:00 minutter inklusiv eventuelle pauser.

Medaljer for 24-timers deles ut forløpende for de som oppfyller distansekravet.

Medaljer for 6- og 12-timers samt maraton deles ut forløpende.

🇬🇧 Translate »